Endüstriyel Domates Yetiştiriciliği

TOHUM:

Domates tohumları karpelleriçinde jelimsi sıvı içinde gömülmüş vaziyette bulunur. Bu koyu kıvamlı sıvı içerisinde çimlenmeyi engelleyici hormonalmaddeler vardır.Tohumların 1000 dane ağırlıkları 2.5-4 g arasındadır ve 1 g tohumda 300-400 adet tohum bulunur.Tohumlar çimlenme kabiliyetlerini 5-6 yıl devam ettirirler. Kırmızı domateslerin dönüştürülmesinden elde edilen başlıca ürünler şunlardır: soyulmuş domates, doğranmış domates, domates konsantreleri, konserveler, soslar, püreler, doğranmış domates ve domates suları. Ancak günümüzde endüstriyel domates ile ilgili üreticiler ve endüstriler ekim ve dikim süreleri dolarken 2019 için domates fiyatı anlaşmasından hala uzak.

EKOLOJİK İSTEKLERİ

Toprak İstekleri:
 1. Domates toprak istekleri bakımından fazla seçici değildir.
 2. Yetiştiricilikte en uygun topraklar killi-tın ve kumlu-tın topraklardır.
 3. Killi topraklarda yavaş ve kararlı büyüme gösterir.
 4. Toprak pH’sının5.5-7.0 arasında olması gerekir.

Sıcaklık İstekleri:

 •  Domates soğuğa çok hassas fakat sıcağa toleranslı bir sebzedir.
 • Domates yetiştiriciliği yapılacak olan bölgenin ortalama sıcaklığı 16 oC’ninüzerinde olmalıdır.
 •  Bitkilerin optimum büyüme sıcaklığı 21-24 oC’lerarası olmalıdır.
 • Tohumların optimum çimlenme sıcaklığı 30 oC’dir.

Gün Uzunluğu:

Gün uzunluğuna karşı nötr reaksiyon verir; gün uzunluğu ne olursa olsun çiçek açar.
Bitkilerin iyi gelişebilmeleri için ışık şiddeti önemli etkiye sahiptir. Kuzey yarım kürede kış aylarında serada yetiştirilen bitkilerde iyi bir büyüme olabilmesi için 11 000 lüxışık şiddetine ihtiyaç vardır. Fide DikimYöntemiyle DomatesYetiştiriciliği Domates yetiştiriciliğ ifideleriyle veya doğrudan tarlaya ekim yöntemiyle yapılır. Dünya üzerinde en fazla uygulanan metot, fideleriyle yapılan üretim sistemidir.Bu yetiştirme sisteminde önce fideler yetiştirilir, elde edilen fideler intarlaya dikimi yapılır.

Çapa:

Birinci çapa fide dikimden yakla şık iki hafta sonra yüzeysel olarak, dikim sıkışıklığını veya bancı otları gidermek için yapılır. İkinci çapa ise hemen çiçek öncesinde daha derin olarak,boğaz doldurma veya bancı ot mücadelesi için yapılır. Budama işlemide sırık çeşitlerde uygulanan işlemdir. Uç(tepe) Salkım sayısına göre yapılan uç alma işlemi, 4-6 veya 8 salkım üzerinden yapılabilir. İstenilen adet salkım bırakıldıktan sonra son salkımın üzerinden iki yaprak sayılara kuçalma işlemi tatbik edilir.

DOMATES HASTALIKLARI
 •  Fusariumsolgunluğu (Fusariumoxysporumf. lycopersici)
 •  Domates mildiyösü(Phytoprainfestans)
 • Alternariayaprak leke hastalığı (Alternariasolani)
 • Yaprak çürüklüğü (Cladosporiumfulvum)
 • Bakteriyel solgunluk (Corynobacteriummichiganense)
 • Antraknoz(Colletotrichumphomoides)
 • Virüs hastalıkları
DOMATESİN ZARARLARI
 • Beyaz sinek (Trialeurodesvaporariorum)
 • Yeşil kurt (Heliothisarmigera)
 • Patates yaprak biti (Aphisnasturtii)
 • Nematodlar(Meloidogynespp.)
 • Bozkurt (Agrotissegetum) ve Tel kurtlar (Agriotesspp.) Yeşil olum safhasına gelen domates meyveleri 13-18 oCsıcaklık ve %85-90 nisbinemde saklanabilir.
 • Olgun kırmızı meyveler, sıcaklığı 3-4 oColan soğuk hava depolarında saklanmalıdırlar. Domateslerde dekara verim, kullanılan çeşidin özelliğine, bölgenin iklim şartlarına, uygulanan yetiştirme tekniğine ve bakım tedbirlerinin mükemmelliğine bağlı olarak bodur çeşitlerde ortalama 6-8 ton arasında değişirken. Sırık çeşitlerde bu değer 12-27 ton arasında değişmektedir.