Domates Ekiminde Kullanılan Gübreler

GÜBRELEME PROGRAMI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Her çeşit bitkinin gübreleme programı,yetiştirilecek olan bitkinin gıda talebine göre değişir.Domates yetiştiriciliğinde aşağıdaki bilgilere uyulmalıdır.

  • İlk çiçekte meyveler teşekkül edip büyümeye başlayıncaya kadar domatesin azot(N) talebi düşüktür. Eğer bu kurala ilgi edilmez ve meyve tutumundan önce cömertçe azot uygulaması yapılırsa, fazla çağdaş bitki yapısına mukabil meyve tutumu azalır, döller arası ara uzar.
  • Domateste kaliteyi en çokça etkileyen element potasyum olup,azot/potas dengesi en küçük 1/1,5 düzeyinde kurulmalı,gerektiğinde ½ düzeyine çıkarılmalıdır.
  • Açık tarla şartlarında domates yetiştiriciliğinde (sofralık) programlanmış olan azot’un %30’u, fosfor ve potasyumun tamamı taban gübresi şekilde uygulanır.geri kalan azot,ilk meyvelerin teşekkülünden itibaren 2-3 taksitle verilir.
  • Makro elementler dışında, nebat gelişmesinde ciddi rolleri olan minör ve mikro elementler de vardır.Bu elementlerden bilhassa Magnezyum (Mg),Çinko (Zn), Manganez (Mn) ve Demir (Fe) domateste eksiklikleri görülen elementlerdir. Bu elementlerin eksiklikleri bitkiler yüzeyinde gözle görülmektedir belirtiler verdikten akabinde tedavi güçleşmektedir. Bu nedenle ekilecek tarlanın toprak analizi yada gerekiyor ise yaprak analizi zamanında yapılmalı ve ona göre tek gübreleme periyodu uygulanmalıdır.

Domateste gübrelemede, gübre seçiminde çok farklı olasılıklar bulunmaktadır. Tarla koşullarında granüller özel bitki besin maddelerinin suda çözünür özel bitki besin maddeleri ile birlikte uygulanması ya da tüm bu kombinasyonların yaprak uygulamaları için özel bitki besin maddeleri ile uygulamaları olarak yapılabilmektedir.

GÜBRELERİ NE ZAMAN VERMELİYİZ?

Gübrelerin verilme dönemine etki eden faktörler şunlardır:

1. Toprak Tipi: Toprağın yapısı ve geçirgenliği önemlidir. Kumlu ve hafif, geçirgenliği aşırı topraklarda, gübre; ekim ya da dikimden sonra verilirken ağır bünyeli, geçirgenliği küçük olan topraklarda ekim veya dikimden evvela verilmelidir. Hafif bünyeli topraklarda yıkanma ile gıda kaybı seri olduğu için, gübreler partiler şeklinde birkaç seferde; ağır bünyeli toprakların gıda maddelerini tutma gücü fazla olduğu için, gübrelerin tamamı tek seferde verilmelidir.

2. İklim: Yağış ve sıcaklık, gübre verilme zamanını etkileyen yalnızca başka faktördür. Yağışı çokça ve çok sulama işlenen sahalarda besin maddeleri hızlı yıkanıp kaybolacağı için gübreler partiler biçiminde ekim yada dikimden sonra, yağışın ve sulamanın az bulunduğu yerlerde, ekim yada dikimden önce toprağa verilerek karıştırılmalıdır.

3. Gübre Çeşidi: Gübre verilme zamanları gübre türüne göre de farklılıklar göstermektedir. Azotlu gübreler 2-3 parti halinde verilmelidir. İlk parti ekim yada dikimle beraber, ikinci ve üçüncü partiler ise sebze türüne ve gelişme niteliğine göre sonraki zamanlarda verilir. Fosforlu gübreler yalnızca seferde son toprak işlemesinde pulluk altına, potaslı gübreler ise; ekim yahut dikimle birlikte tek seferde veya iki seferde verilmelidir.

Domates kök yapısı itibarı ile su’dan ençok istifade eden sebze kültürlerinin başında gelir. Domateste, fide dikimini takiben çapa sulamalarından sonra ikinci döl çiçek salkımı oluşuncaya kadar, bitkide solgunluk ve büyüme noktasında incelme görülmedikçe ana sulama programına başlanmamalıdır.